ngày 30/4

Những hình ảnh ngày Giải phóng miền nam 30/4/1975

Một số hình ảnh về Đại thắng mùa xuân 1975. Ngày 30/04/1975 ( Phần 1). Bão thép của quân giải phóng Bộ chỉ huy Chiến dịch Hồ Chí Minh Chuyển vũ khí vào nội thành Sài Gòn chuẩn bị cho Tổng tấn công Du kích Bình Định tham gia đánh địch giải phóng tỉnh nhà Du […]

Những hình ảnh ngày Giải phóng miền nam 30/4/1975 Xem thêm »