Tuyển dụng

Thông tin tuyển dụng của Công ty Bình Minh Pat.

Bình Minh PAT tuyển dụng Kế toán viên & Lao động phổ thông làm việc tại Nhà máy ở Long An

Tuyển dụng Kế toán viên & Lao động phổ thông làm việc tại Nhà máy ở Long An

Công ty bao bì Bình Minh PAT tuyển dụng nhân sự 2017 Gồm: “Kế toán viên & Lao động phổ thông” làm việc tại Nhà máy bao bì đặt ở tại Long An. Thời gian bắt đầu nhận hồ sơ từ ngày: 10/2/2017 đến hết 20/3/2017. (sét duyệt phỏng vấn cho hồ sơ đến sớm …

Tuyển dụng Kế toán viên & Lao động phổ thông làm việc tại Nhà máy ở Long An Xem thêm »

Pin It on Pinterest

Scroll to Top