Sóng một mặt

Sóng một mặt

Chỉ có hai lớp, carton sóng một mặt thường được sử dụng làm bao bì bổ sung trong ngành thương mại điện tử để tăng thêm khả năng hỗ trợ và bảo vệ cho sản phẩm. Sử dụng tốt nhất với

Sóng một mặt Xem thêm »