Sóng 3 lớp

Sóng 3 lớp

Là lựa chọn chắc chắn nhất hiện nay, ván sóng ba lớp có ba lớp, mỗi lớp bốn lớp lót để có độ bền và khả năng bảo vệ tối đa. Sử dụng tốt nhất với

Sóng 3 lớp Xem thêm »