Sơn dầu

Sơn dầu

Một giải pháp thay thế hiệu quả về mặt chi phí cho lớp phủ, sơn dầu được áp dụng giống như cách áp dụng mực CMYK và mang lại lớp sơn bóng, mờ hoặc satin để nâng cao thương hiệu và thiết kế tác phẩm nghệ thuật của bạn. Sử dụng tốt nhất với Tổng […]

Sơn dầu Xem thêm »