Pantone full

Pantone

Pantone là một hệ thống kết hợp màu phổ quát được phân loại theo số và tên. Điều này cho phép các thương hiệu tạo ra các phối màu nhất quán một cách thuận tiện, đúng với mẫu và nguyên mẫu kỹ thuật số. Sử dụng tốt nhất với

Pantone Xem thêm »