Pantone kim loại full

Pantone kim loại

Pantone kim loại là một loạt các màu sắc phù hợp với ánh kim loại. Lý tưởng để tạo ra các thiết kế và phối màu thương hiệu nhất quán, sự kết hợp màu sắc kim loại pantone vẫn đúng với các mẫu và nguyên mẫu kỹ thuật số. Sử dụng tốt nhất với

Pantone kim loại Xem thêm »