hóa đơn gtgt

Mẫu hóa đơn tự in

Tổng cục thuế có thông báo từ ngày 1/1/2011 các Dn phải sử dụng hóa đơn tự in. Các Dn lo lắng phải thiết kế mẫu hóa đơn như thế nào cho đúng. Tránh tình trạng khi in ra lại sai hoặc thiếu thông tin tốn thời gian và tiền bạc. Công ty In Bình […]

Mẫu hóa đơn tự in Xem thêm »