In phiếu xuất kho, phiếu thu,phiếu giao hàng,phiếu xuất kho tại đồng nai

Công ty chúng tôi là đơn vị in ấn chuyên nghiệp tại Tp.HCM, theo Thông tư 153/2010/TT-BTC của BTC từ năm 2011 các doanh nghiệp phải in hóa đơn riêng. Hóa đơn đặt in sử dụng loại đóng cuốn (quyển) Khổ 200 x 290 mm, 1 cuốn = 50 bộx3 liên. Để tránh việc lãng […]

In phiếu xuất kho, phiếu thu,phiếu giao hàng,phiếu xuất kho tại đồng nai Xem thêm »