hóa đơn theo quy định mới

In hóa đơn tại Ô môn, in hoa don gtgt tai o mon

In hóa đơn tại Ô môn. Công ty in Bình Minh Pat chúng tôi là đơn vị in ấn chuyên nghiệp tại Tp.HCM, theo Thông tư 153/2010/TT-BTC của BTC từ năm 2011 các doanh nghiệp phải in hóa đơn riêng. Hóa đơn đặt in sử dụng loại đóng cuốn (quyển) Khổ 200 x 290 mm, […]

In hóa đơn tại Ô môn, in hoa don gtgt tai o mon Xem thêm »