hộp giấy thủy sản

hộp giấy thủy sản

Hộp thủy sản in Offset

Hộp thủy sản in Offset

Hộp thủy sản in Offset được kết cấu với lớp ngoài là giấy Duplex được bồi vào carton 2 lớp, sóng E. Một sản phẩm, điều đầu tiên tác động đến khách hàng chính là hình thức bên ngoài. Sản phẩm đẹp không chỉ làm tôn thêm chất lượng sản phẩm, đưa sản phẩm tới gần […]

Hộp thủy sản in Offset Xem thêm »

Scroll to Top