Hộp carton bồi sóng E

Hộp carton bồi sóng E, Hộp carton bồi sóng E mỹ thuật

Hộp giày in Offset

In hộp carton 3 lớp sóng E

Hộp carton 3 lớp sóng E có kết cấu gồm 1 lớp ngoài, lớp sóng ở giữa và 1 lớp mặt trong. Lớp sóng ở giữa thông thường có chiều cao 1.2 mm. Do chiều cao sóng nhỏ hơn các loại sóng khác nên carton 3 lớp sóng E thường sử dụng cho những loại […]

In hộp carton 3 lớp sóng E Xem thêm »

Scroll to Top