Sóng A

Sóng A

Cung cấp khả năng chống nén và xếp chồng tuyệt vời, Tấm carton dạng sóng A cung cấp sự hỗ trợ và bảo vệ cho các sản phẩm có trọng lượng nặng và dễ vỡ. Sử dụng tốt nhất với Tổng quan

Sóng A Xem thêm »