hóa đơn theo quy định mới

Danh sách các Dn đủ điều kiện in hóa đơn

Hiện nay có một số khách hàng lo ngại phải đặt in hóa đơn ở những Công ty không đủ điều kiện nhận in, Nếu lỡ may đặt in hóa đơn ở những chố đó thì phải chịu khoản tiền phạt với CQT  và rất nhiều phiền phức ve sau. các Bạn kế toán cũng […]

Danh sách các Dn đủ điều kiện in hóa đơn Xem thêm »