Dập chìm

Dập chìm

Debossing mù ép các thiết kế và văn bản vào bìa để tạo ra một cái nhìn khắc. Lý tưởng để tạo ra các thiết kế tác phẩm nghệ thuật độc đáo, debossing rất phổ biến trong nhiều ngành công nghiệp bao gồm may mặc, mỹ phẩm và hàng xa xỉ. Sử dụng tốt nhất […]

Dập chìm Xem thêm »