công ty in hóa đơn nhanh

In hóa đơn gtgt

Thông tư 119/2014 cho phép DN mới được tự in hóa đơn GTGT

Thông tư số 119/2014/TT-BTC  sửa đổi bổ sung một số điều của 7 thông tư đã ban hành trước đó. Trong đó có một số sửa đổi thông tư 39/2014/TT-BTC về hóa đơn bán hàng hóa dịch vụ. -Theo thông tư 119/2014/TT-BTC  bỏ mức khống chế 1 tỷ đồng về tài sản cố định, máy […]

Thông tư 119/2014 cho phép DN mới được tự in hóa đơn GTGT Xem thêm »

Scroll to Top