Bìa carton trắng ngà

Bìa carton trắng ngà

Bìa carton trắng ngà hoặc Bảng trắng lốm đốm có lớp lót CCNB phủ đất sét với bề mặt màu trắng ngà với tông màu kraft tự nhiên để in chất lượng vừa phải. Ngoài ra, vật liệu này thường được chọn vì là lựa chọn bìa cứng màu trắng tiết kiệm nhất. Để đạt […]

Bìa carton trắng ngà Xem thêm »