Đại gia thủy sản còn nợ 900 tỷ đồng

Tại buổi họp báo diễn ra sáng nay, Công ty thủy sản Bình An công bố còn nợ ngân hàng 700 tỷ và nông dân 200 tỷ đồng. Tuy nhiên, Công ty mua bán nợ và tài sản tồn động (Bộ Tài chính) sẽ mua lại toàn bộ số nợ này.Ông Trần Văn Trí, Tổng […]

Đại gia thủy sản còn nợ 900 tỷ đồng Xem thêm »