MẪU THÔNG BÁO PHÁT HÀNH HÓA ĐƠN ĐẶT IN

   

                                                  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                                                        Độc lập  – Tự do – Hạnh phúc

Mẫu: TB01/AC

(Ban hành kèm theo Thông tư số 153/2010/TT-BTC ngày 28/9/2010 của Bộ Tài chính)


THÔNG BÁO PHÁT HÀNH HOÁ ĐƠN

(Dành cho tổ chức, cá nhân kinh doanh đặt in, tự in) 

1. Tên đơn vị phát hành hoá đơn: Ghi tên Doanh Nghiệp phát hành sử dụng hóa đơn.

2. Mã số thuế: Ghi theo MST của Doanh Nghiệp phát hành sử dụng hóa đơn

3. Địa chỉ trụ sở chính: Ghi địa chỉ của Doanh nghiệp phát hành sử dụng hóa đơn

4. Điện thoại: Ghi số điện thoại liên hệ của Kế toán trưởng, hoặc người phụ trách.

5. Các loại hoá đơn phát hành:

 

STT

Tên loại

hoá đơn

Mẫu số

Ký hiệu

Số lượng

Từ số

Đến số

Ngày bắt đầu sử dụng

Doanh nghiệp in

Hợp đồng đặt in

Tên

MST

Số

Ngày

 

01

Hóa đơn Gía trị gia tăng

01GTKT3/001

AA/12P

 

 

20

 

 

0000001

 

 

0001000

 

 

dd/mm/yyyy

CTY TNHH Bình Minh PAT

 

 

0303246281

 

 

xxxx

 

 

dd/mm/yyyy

 

                       
                       

6. Thông tin đơn vị chủ quản (trường hợp tổ chức, cá nhân dùng hóa đơn của đơn vị chủ quản đặt in, tự in):

– Tên đơn vị:…………………………………………………………………………………………………………………….

– Mã số thuế:……………………………………………………………………………………………………………………

7. Tên cơ quan thuế tiếp nhận thông báo:…………………………………………………………………………

Ghi chú: Tổ chức, cá nhân tự in hoá đơn không ghi cột Doanh nghiệp in và Hợp đồng đặt in

   

  ……… , ngày ….. tháng ….. năm ………

 

        NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

      (Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)


Ghi chú: Xem thêm Mục In Hóa Đơn

Sản phẩm - Dịch vụ có tốt?

Nhấp vào ngôi sao để xếp hạng nó!

Đánh giá trung bình 5 / 5. Số phiếu bầu: 5

Không có đánh giá nào cho đến nay! Hãy là người đầu tiên đánh giá bài viết này.

Scroll to Top