Mẫu biên lai thu tiền học phí

Đơn vị:………..                                                                                                         Mẫu số: C40b- NCL
Địa chỉ:……….                                                                           Ban hành theo QĐ số: 12/ 2001/QĐ-BTC

                                                                                          ngày 13/3/2001 của Bộ trưởng Bộ Tài chính

BIÊN LAI THU TIỀN
(Dùng cho nhà trường, các trung tâm để thu học phí,
phí và các khoản đóng góp của học sinh)
Ngày …..Tháng …..Năm 200 ….. Quyển số :…………
Số :………..

– Họ, tên học sinh:……………………………………………………………………………………………………
– Địa chỉ:………………………………………………. Lớp…………. Khoa………….. Khoá…………………..
– Nội dung thu, trong đó:
+ Học phí……………………………………………………………………………………………………………….
+ Phí tuyển sinh:……………………………………………………………………………………………………..
+ Phí thi:………………………………………………………………………………………………………………
+ Tiền đóng góp xây dựng trường lớp……………………………. …………………………………………….
+……………………………………………………………………………………………………………………….
– Tổng số tiền thu………………….. (Viết bằng chữ)……………………………………………………………

Người nộp tiền                                                                                                           Người thu tiền
(Ký, họ tên)                                                                                                                (Ký, họ tên)

—————————————————————————————————————

Đơn vị:………….                                                                                                 Mẫu số: C38-NCL
Bộ phận:………                                                                     Ban hành theo QĐ số 12/2001/QĐ-BTC

                                                                                      ngày 13/3/2001 của Bộ trưởng Bộ Tài chính

GIẤYTHANH TOÁN TIỀN GIẢNG 
CHO GIÁO VIÊN KIÊM CHỨC
Ngày… Tháng…Năm 200…

– Họ và tên giáo viên………………………………………………………………………………………………….
– Môn giảng:…………………………………… ……………………………………………………………………….
Các khoản tiền nhà trường phải thanh toán cho giáo viên:
+ Tiền giảng ……………………………………………………………………………………………………………..
+ ……………………………………………………………………………………………………………………………
+ ……………………………………………………………………………………………………………………………
Cộng số tiền thanh toán: …………………………………………………………………………………………….
– Tổng số tiền (viết bằng chữ):……………………………………. ……………………………………………….

                                                                                                                                           Ngày… Tháng… Năm 200…

                                                                                                                                             Người đề nghị thanh toán

                                                                                                                                                            (Ký, họ tên)

 

—————————————————————————————————————

Liên hệ đặt in:

Chi nhánh nhận đặt in hóa đơn:

ĐC: 186/76 Vườn Lài, P. Tân Thành, Q.Tân Phú, Tp.HCM
ĐT: 08.6675 4779. – Hotline: 0908 732 988
E-mail: info@congtyinhoadon.vn
Website: https://binhminhpat.com

Đánh giá của bạn giúp chúng tôi tốt hơn

Nhấp vào ngôi sao để xếp hạng nó!

Đánh giá trung bình 5 / 5. Số phiếu bầu: 1

Không có đánh giá nào cho đến nay! Hãy là người đầu tiên đánh giá bài viết này.

Scroll to Top