In biên lai thu phí in sẵn mệnh giá

Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 153/2012/TT-BTC hướng dẫn việc in, phát hành, quản lý và sử dụng các loại chứng từ thu tiền phí, lệ phí thuộc ngân sách nhà nước (NSNN) và có hiệu lực thi hành từ ngày 01-01-2013.

Theo đó, đối với trường hợp cơ quan thu phí, lệ phí (bao gồm tổ chức, cá nhân được ủy quyền thu các loại phí, lệ phí theo quy định của pháp luật) đặt in hoặc tự in biên lai phải đảm bảo các yêu cầu sau:

THÔNG BÁO VỀ VIỆC IN, SỬ DỤNG BIÊN LAI THU PHÍ
THÔNG BÁO VỀ VIỆC IN, SỬ DỤNG BIÊN LAI THU PHÍ

Trường hợp đặt in biên lai thu tiền phí, lệ phí: Cơ quan thu phí, lệ phí chỉ được lựa chọn nhà in đủ tiêu chuẩn, đủ điều kiện in hóa đơn theo quy định của Bộ Tài chính để ký hợp đồng và đặt in biên lai thu tiền phí, lệ phí cho đơn vị mình.

Khi đặt in biên lai thu tiền phí, lệ phí phải có hợp đồng in với tổ chức nhận in, ghi cụ thể mẫu biên lai, số lượng, ký hiệu mẫu biên lai và ký hiệu biên lai, số thứ tự biên lai đặt in; kết thúc hợp đồng in phải thanh lý hợp đồng giữa bên đặt in và tổ chức nhận in. Không được đặt in biên lai thu tiền phí, lệ phí ngoài hợp đồng đã ký kết.

Biên lai thu tiền phí, lệ phí đặt in phải đúng mẫu đã thông báo với cơ quan Thuế. Người đứng đầu cơ quan thu phí, lệ phí phải ký xác nhận vào mẫu biên lai thu tiền phí, lệ phí đặt in.

Trường hợp tự in biên lai thu tiền phí, lệ phí: Cơ quan thu phí, lệ phí phải đáp ứng đủ các điều kiện sau: Có hệ thống thiết bị (máy tính, máy in) đảm bảo cho việc in biên lai thu tiền phí, lệ phí; là đơn vị kế toán theo quy định của Luật Kế toán và có phần mềm quản lý thu phí, lệ phí gắn liền với phần mềm kế toán; đồng thời đảm bảo dữ liệu của biên lai thu tiền phí, lệ phí tự động chuyển vào phần mềm (hoặc cơ sở dữ liệu) kế toán tại thời điểm lập biên lai; không bị xử phạt vi phạm pháp luật về phí, lệ phí hoặc đã bị xử phạt trong thời hạn 365 ngày kể từ ngày chấp hành xong quyết định xử phạt hoặc kể từ ngày hết thời hiệu thi hành quyết định xử phạt vi phạm pháp luật về phí, lệ phí lần trước đến nay không bị xử phạt vi phạm pháp luật về phí, lệ phí.

Thông tư 153 cũng quy định Cục Thuế đặt in biên lai (loại không có mệnh giá) để bán cho cơ quan thu phí, lệ phí theo giá đảm bảo bù đắp chi phí in ấn, phát hành. Đồng thời, Cục Thuế phải báo cáo Tổng cục Thuế theo thời hạn và nội dung quy định của chế độ quản lý ấn chỉ thuế.

Các nội dung thông tin bắt buộc trên biên lai phải được thể hiện trên cùng một mặt giấy, bao gồm: Tên loại biên lai (in sẵn mệnh giá hoặc không mệnh giá); ký hiệu mẫu biên lai và ký hiệu biên lai ; tên, mã số thuế của cơ quan thu phí, lệ phí; tên loại phí, lệ phí; số tiền phí, lệ phí phải nộp (viết đồng thời bằng số và bằng chữ)…

Ngoài các thông tin bắt buộc phải thể hiện trên biên lai, cơ quan thu phí, lệ phí có thể thêm lô-gô, hình ảnh trang trí hoặc các thông tin khác phù hợp với pháp luật hiện hành, đảm bảo không che khuất, làm mờ các nội dung bắt buộc thể hiện trên biên lai. Cỡ chữ của các thông tin tạo thêm không được lớn hơn cỡ chữ của các nội dung bắt buộc thể hiện trên biên lai.

Đối với trường hợp cơ quan thu phí, lệ phí đặt in biên lai thì chậm nhất là 15 ngày trước ngày bắt đầu sử dụng, cơ quan thu phí, lệ phí phải thông báo bằng văn bản với cơ quan Thuế trực tiếp quản lý về việc sử dụng biên lai thu tiền phí, lệ phí của đơn vị mình.

Trường hợp cơ quan Thuế đặt in biên lai (loại không có mệnh giá) để bán cho cơ quan thu phí, lệ phí thì trong vòng 15 ngày trước ngày bắt đầu sử dụng, cơ quan Thuế  phải thông báo và niêm yết giá bán của từng loại biên lai thu tiền phí, lệ phí kèm theo mẫu cụ thể tại trụ sở cơ quan Thuế.

Nguồn cục thuế HCM

Quý Dn có nhu cầu đặt in cần được tư vấn, hướng dẫn tạo mẫu, in và phát hành vui lòng gọi số 08.6675 4779. Hotline 0908 732 988

Một số Dn đã in Biên lai thu phí in sẵn mệnh giá

ên lai thu phi in sẵn mệnh giá
in lai thu phi in sẵn mệnh giá
ên lai thu phí in sẵn mệnh giá

Cám ơn quý khách đã hợp tác trong thời gian qua.

Đánh giá của bạn giúp chúng tôi tốt hơn

Nhấp vào ngôi sao để xếp hạng nó!

Đánh giá trung bình 5 / 5. Số phiếu bầu: 6

Không có đánh giá nào cho đến nay! Hãy là người đầu tiên đánh giá bài viết này.

Scroll to Top