Phương pháp kiểm tra bao bì hộp giấy Carton

KIỂM TRA QUY TRÌNH SẢN XUẤT BAO BÌ HỘP GẤP

Bao bì  hộp giấy là một trong những sản phẩm in thông dụng và rất thường gặp. Đây là  dạng bao bì cấp 1 hoặc cấp 2 vừa dùng để chứa đựng sản phẩm, vừa mang chức năng quảng cáo. Do đó nó rất được chú  ý và quan tâm về  mặt chất lượng.
Bài báo trình bày toàn bộ các công đoạn cần kiểm tra từ  khâu chế bản, in đến thành phẩm, nêu ra các yếu tố cần kiểm tra và  cách thức kiểm tra cho các công đoạn, qua đó cũng khái quát lên những yêu cầu cho quy trình sản xuất hộp giấy.

thung carton cao cap
thung carton cao cap

Nội dung chính:

1. Kiểm tra vật liệu: giấy sử dụng trong gia công hộp.

* Loại vật liệu            * Độ bền đâm thủng

* Độ trắng                 * Độ bền kéo

* Độ phẳng                * Độ bền nén phẳng

* Định lượng giấy      * Độ bền nén biên

* Độ dày                   * Khả năng chất xếp

* Độ bền bục             * Độ bền khi rơi

2. Chế bản:  Quy trình và các yêu cầu kiểm tra trong quá trình chế bản.

3. In: Quy trình và các yêu cầu kiểm tra trong quá trình in.

4. Thành phẩm: Quy trình và các yêu cầu kiểm tra trong quá trình thành phẩm.

in hộp giấy giá rẻ

GIỚI HẠN BÀI VIẾT

Về cơ bản đây là quy trình kiểm tra chất lượng cho hộp giấy bằng phương pháp in Offset. Đây là phương pháp in sử dụng phổ biến, cho chất lượng cao và thích hợp với nguyên vật liệu làm hộp là giấy. Trong bài viết này chúng tôi cũng trình bày về các tiêu chuẩn kiểm tra cho vật liệu thường sử dụng, bao gồm cả giấy thông, carton ép, carton dợn sóng.

I. KIỂM TRA VẬT LIỆU

Kiểm tra vật liệu: Bài viết tập trung cho sản phẩm bao bì hộp giấy với nguyên vật liệu chính cấu thành sản phẩm là giấy. Do đó bài báo xin được trình bày cách thức kiểm tra chất lượng cho các loại giấy có thể làm hộp/thùng như sau:

* Giấy carton ép (duplex, bristol, ivory) để làm hộp carton: kiểm tra tính chất bề mặt, độ dày, định lượng, độ bền kéo căng, độ bền bục, độ bền đâm thủng.

* Giấy kraft để làm tấm carton lượn sóng (dạng cuộn hoặc dạng tờ rời): kiểm tra tính chất bề mặt, độ dày, định lượng, độ bền kéo căng, độ bền bục, độ bền đâm thủng.

* Tấm carton lượn sóng để làm thùng carton lượn sóng (kiện dạng cuộn hoặc dạng tấm): độ dày, định lượng, độ bền kéo căng, độ bền bục, độ bền nén.

Kiểm tra giới hạn chịu đựng của sản phẩm

* Hộp carton: độ bền nén, độ bền khi rơi.

* Thùng carton lượn sóng: độ bền nén, độ bền khi rơi.

thùng carton, thùng carton in offset
thùng carton, thùng carton in offset

II. TIÊU CHUẨN KIỂM TRA:

* Tiêu chuẩn về phương pháp lấy mẫu: TAPPI  T400, FEFCO #1, ISO 1986:2002

* Tiêu chuẩn về phương pháp khí hậu hoá giấy: TAPPI  T402, ISO 1987:1990

Cấu trúc cơ bản của giấy

ZD: Z Direction – Hướng chịu lực

MD: Machine Direction – Hướng song song

CD: Cross Direction – Hướng vuông góc

1. Loại vật liệu

* Mục đích: kiểm tra xem có đúng loại giấy cần dùng hay không.

* Đối tượng vật liệu: giấy carton ép, giấy kraft, tấm carton lượn sóng.

* Phương pháp kiểm tra: dựa vào sự đối chiếu với bộ mẫu giấy có sẵn, riêng tấm carton lượn sóng kiểm tra số lớp sóng.

2. Độ trắng

* Mục đích: kiểm tra độ trắng của giấy, giấy càng trắng thì độ tương phản hình ảnh in sẽ tốt hơn

* Đối tượng vật liệu: giấy carton ép.

* Phương pháp kiểm tra:

Lấy mẫu thử: lấy 10 tờ ở mỗi cuộn hoặc mỗi ram với kích thước 10 x 10 cm, số bộ mẫu thử bằng số cuộn hoặc ram giấy.

Dùng máy đo màu quang phổ đo độ trắng của giấy ở 5 vị trí khác nhau trên cùng một tờ mẫu. Mỗi lần đo một tờ.

* Đơn vị đo: toạ độ màu CIE Lab

* Thiết bị kiểm tra: máy đo màu quang phổ

3. Độ phẳng

* Mục đích: liên quan đến khả năng in ấn và tráng phủ của giấy

* Đối tượng vật liệu: giấy carton ép

* Phương pháp kiểm tra:

Carton ép, giấy kraft: lấy 10 tờ mẫu thử ở mỗi cuộn hoặc mỗi ram, kích thước tối thiểu là 20 x 25 cm, số bộ mẫu thử bằng số cuộn hoặc ram giấy, mỗi lần cân một bộ.

Điều hoà giấy

Sử dụng các thiết bị phù hợp với một trong các phương pháp thoát khí: Parker Print Surf, Bendtsen, Shelfield.

* Chuẩn quốc tế: ISO 8791-1,-2,-3,-4

* Thiết bị kiểm tra: các thiết bị kiểm tra tương ướng với mỗi phương pháp

Cốc Bendtsen – đo khoảng thời gian một lượng không khí có thể tích V thoát ra khỏi cốc

thùng carton
thùng carton khổ lớn

4. Định lượng giấy

* Mục đích: kiểm tra định lượng giấy vì các tính chất độ bền của giấy phụ thuộc vào định lượng, ảnh hưởng đến việc xác định phương án thiết kế và thành phẩm, ngoài ra còn ảnh hưởng đến giá thành sản phẩm

* Đối tượng vật liệu: giấy carton ép, giấy kraft, tấm carton lượn sóng

* Phương pháp kiểm tra:

Carton ép, giấy kraft: lấy 10 tờ mẫu thử ở mỗi cuộn hoặc mỗi ram, kích thước tối thiểu là 20 x 25 cm, số bộ mẫu thử bằng số cuộn hoặc ram giấy,  mỗi lần cân một bộ.

Tấm carton lượn sóng: lấy 10 tấm ở mỗi kiện, kích thước tối thiểu 20 x 25 cm, mỗi lần cân một bộ.

Điều hoà giấy

Dùng cân điện tử đo từng mẫu thử, lấy giá trị trung bình các lần

* Chuẩn quốc tế: EN ISO 536, ISO 5638, TAPPI T 410, FEFCO # 2

* Thiết bị kiểm tra: cân điện tử

5. Độ dày

* Mục đích: độ dày giấy ảnh hưởng đến độ cứng tấm carton nên việc kiểm tra xác định độ dày cùng với định lượng tấm carton nhằm kiểm soát quá trình sản xuất, đảm bảo sự đồng nhất trong quá trình sản xuất và vận chuyển sản phẩm.

* Đối tượng vật liệu: giấy carton ép, giấy kraft, tấm carton lượn sóng

* Phương pháp kiểm tra:

Carton ép: lấy một xấp mẫu thử (tối thiểu 10 tờ)

Tấm carton lượn sóng: lấy tối thiểu 10 tấm kích thước tuỳ ý, mỗi lần đo một tấm

Dùng thước panme hoặc dùng máy đo điện tử để đo độ dày, lấy giá trị trung bình các lần đo

* Chuẩn quốc tế: ISO 534, EN 20534, TAPPI T 411

* Thiết bị kiểm tra: thước panme hoặc máy đo điện tử

6. Độ bền bục

* Mục đích: xác định độ bền của vật liệu khi chịu áp lực phân tán lên một khoảng diện tích trên vật liệu cho đến khi bị rách nhằm dự đoán tính chất chịu lực của vật liệu.

* Đối tượng vật liệu: giấy carton ép, giấy kraft, tấm carton lượn sóng

* Phương pháp kiểm tra:

Carton ép: lấy tối thiểu 20 tấm, kích thước tối thiểu là 100 x 100 cm, mỗi lần đo một tấm

Tấm carton lượn sóng: lấy tối thiểu 10 tấm, kích thước min 100 x 100 cm, mỗi lần đo một tấm

Đơn vị đo: kPa

* Chuẩn quốc tế: ISO 2759, TAPPI T807, TAPPI  T810

* Thiết bị kiểm tra: máy kiểm tra độ bền bục với bơm thuỷ lực và ngàm kẹp dạng vòng xuyến

in ấn thùng carton, hộp giấy xuất khẩu
in ấn thùng carton, hộp giấy xuất khẩu

7. Độ bền đâm thủng

* Mục đích: xác định độ bền của vật liệu khi chịu một áp lực tập trung trước khi bị đâm thủng, nhằm dự đoán tính chất chịu lực của vật liệu.

* Đối tượng vật liệu: giấy carton ép, giấy kraft, tấm carton lượn sóng

* Phương pháp kiểm tra:

Carton ép: lấy một xấp mẫu thử (tối thiểu 10 tờ)

Tấm carton lượn sóng: lấy tối thiểu 10 tấm, mỗi lần đo một tấm

Dùng máy kiểm tra, đơn vị đo: J.

* Chuẩn quốc tế: ISO 3036, TAPPI  T803, DIN  53142-2

* Thiết bị kiểm tra: máy kiểm tra độ bền đâm thủng với đầu kiểm tra hình tứ diện

8. Độ bền kéo

* Mục đích: xác định độ chịu lực kéo của vật liệu đến khi bị đứt, rách. Độ bền kéo có liên quan đến độ liên kết của cấu trúc sợi của vật liệu, xác định khả năng chịu lực kéo của vật liệu trong quá trình sản xuất

* Đối tượng vật liệu: giấy carton ép, giấy kraft, tấm carton lượn sóng

* Phương pháp kiểm tra:

Carton ép, giấy kraft: lấy một xấp mẫu thử (tối thiểu 10 tờ)

Tấm carton lượn sóng: lấy tối thiểu 10 tấm, mỗi lần đo một tấm

Đơn vị đo: N/m

* Chuẩn quốc tế: EN ISO 1924, TAPPI  T494

9. Độ bền nén phẳng

* Mục đích: xác định áp lực theo trục Z mà lớp sóng tấm carton lượn sóng chịu được trước khi bị xẹp, liên quan đến khả năng chất xếp của thùng carton.

* Đối tượng vật liệu: tấm carton lượn sóng

* Phương pháp kiểm tra:

Lấy một số lượng tuỳ ý (tối thiểu 10 tấm, kích thước 20 x 25 cm) tấm carton để làm mẫu thử

Đặt mỗi tấm lên máy nén để kiểm tra áp lực trong một khoảng thời gian hoặc cho đến khi bị xẹp, hỏng.

Đơn vị đo: kN

* Chuẩn quốc tế: ISO 3035, EN 23035, TAPPI  T825

* Thiết bị kiểm tra: máy nén

10. Độ bền nén biên

* Mục đích: xác định áp lực tác dụng theo chiều song song hướng sóng mà lớp sóng tấm carton chịu được trước khi bị hỏng, liên quan đến khả năng chịu tải của thùng carton.

* Đối tượng vật liệu: tấm carton lượn sóng

* Phương pháp kiểm tra:

Lấy một số lượng tuỳ ý (tối thiểu 10 tấm, kích thước 20 x 25 cm) tấm carton để làm mẫu thử

Đặt mỗi tấm lên máy nén để kiểm tra áp lực trong một khoảng thời gian hoặc cho đến khi bị xẹp, hỏng.

Đơn vị đo: kN

* Chuẩn quốc tế: EN ISO 3037, TAPPI T 811

* Thiết bị kiểm tra: máy nén

11. Khả năng chất xếp

* Mục đích: xác định khả năng chất xếp cao của hộp carton và thùng carton lượn sóng, dự đoán độ bền của các loại bao bì này trong quá trình vận chuyển và phân phối.

* Đối tượng vật liệu: hộp carton, thùng carton lượn sóng

* Phương pháp kiểm tra:

Lấy một số lượng tuỳ ý (tối thiểu 10) các hộp hay thùng carton để làm mẫu thử

Đặt mỗi hộp hoặc thùng lên máy nén để kiểm tra áp lực trong một khoảng thời gian hoặc cho đến khi bị xẹp, hỏng.

Đơn vị đo: kN

* Chuẩn quốc tế: ISO 12048, EN 22872, TAPPI T 804, EN 22874

* Thiết bị kiểm tra: máy nén­

12. Độ bền khi rơi

* Mục đích: xác định độ bền của bao bì khi bị rơi từ một độ cao nhất định trong quá trình vận chuyển hay phân phối.

* Đối tượng vật liệu: hộp carton, thùng carton lượn sóng

* Phương pháp kiểm tra:

Lấy một số lượng tuỳ ý (tối thiểu 10) các hộp hay thùng carton để làm mẫu thử

Đặt mỗi hộp hoặc thùng lên máy kiểm tra giả lập sự rơi.

Thiết bị kiểm tra: máy kiểm tra giả lập sự rơi

Một số hình ảnh thùng carton đã được kiểm tra và đảm bảo chất lượng xuất khẩu.

Thùng carton đựng loa
Copy-of-san-xuat-hop-carton (1)

Quý khách có nhu cầu về bao bì hộp gấp, thùng carton vui lòng liên hệ

Liên hệ:

CÔNG TY BAO BÌ GIẤY BÌNH MINH PAT
TRỤ SỞ: Lô A59/I Đường số 7, KCN Vĩnh Lộc, Q.Bình Tân, Tp.HCM
Kinh doanh: (08) 6679 5362 – Hotline: 0916 660 853
Nhà máy sản xuất:
ĐC: Lô B26 Đường số 2, KCN Hải Sơn, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An
Kinh doanh: 072. 3775 518~19    Hotline: 0918 000 768
Email: info@binhminhpat.com – Website:www.binhminhpat.com

Sản phẩm - Dịch vụ có tốt?

Nhấp vào ngôi sao để xếp hạng nó!

Đánh giá trung bình 5 / 5. Số phiếu bầu: 6

Không có đánh giá nào cho đến nay! Hãy là người đầu tiên đánh giá bài viết này.

Scroll to Top