Viet Nam  English

Ngày thương binh liệt sỹ 27/7

Posted by on Mar 27, 2012 in Tin tức, Xã hội

NGÀY THƯƠNG BINH LIỆT SĨ 27 – 7 – 1947 Cách mạng tháng Tám 1945 thành công, nước Việt Nam dân chủ cộng hòa ra đời chưa được bao lâu thì...

Xem thêm
Page 1 of 11