Viet Nam  English

Xuất khẩu trái cây “lần đầu vượt mặt” xuất khẩu gạo

Posted by on Th5 8, 2017 in Xã hội

Xuất khẩu nông sản từ Việt Nam đang tăng nhưng để phát triển bền vững ngành này cần hỗ trợ nhiều từ nhà nước. Xuất khẩu trái cây. Được biết, mặt hàng măng cụt đã được cấp phép để xuất khẩu sang Mỹ trong quí 4 năm nay, vải thiều Bắc Giang đã được đưa sang Úc. Trong khi đó,...

Xem thêm


Pin It on Pinterest