Viet Nam  English

Tuyển dụng Kế toán viên & Lao động phổ thông làm việc tại Nhà máy ở Long An

Posted by on Th2 9, 2017 in Tuyển dụng

Công ty bao bì Bình Minh PAT tuyển dụng nhân sự 2017 Gồm: “Kế toán viên & Lao động phổ thông” làm việc tại Nhà máy bao bì đặt ở tại Long An. Thời gian bắt đầu nhận hồ sơ từ ngày: 10/2/2017 đến hết 20/3/2017. (sét duyệt phỏng vấn cho hồ sơ đến sớm qua các đợt) TUYỂN...

Xem thêm


Pin It on Pinterest