Viet Nam  English

Tư vấn in hóa đơn theo quy định mới

Posted by on Th7 26, 2014 in Hóa đơn

 Theo quy định của Bộ Tài Chính tại thông tư số 219/2013-TTBTC ngày 31/12/2013  thì việc áp dụng phương pháp khấu trừ thuế GTGT được thực hiện như sau: 1/ Trường hợp áp dụng phương pháp khấu trừ thuế ( Dn được phép in hóa đơn đặt in, tự in) (i) Cơ sở kinh doanh đang hoạt động có doanh...

Xem thêm


Pin It on Pinterest