Viet Nam  English

Thùng carton đựng nước mắm in Offset

Posted by on Th12 28, 2013 in Sản phẩm, Thùng carton

Trong thị trường phát triển như hiện nay,dù ở đâu, bất cứ mặt hàng nào, thì bao bì, thùng carton cũng thấy có mặt. Sự lan tràn của thùng carton như những làn sóng lớn trong cơn bão nó tràn ngập thị trường hàng hóa tiêu dùng, từ  sản phẩm nhỏ nhất, như cái kim, sợi chỉ, cho đến các...

Xem thêm


Pin It on Pinterest