Viet Nam  English

Lịch sử ngày thành lập Đoàn 26/3/1931

Posted by on Th3 24, 2012 in Tin tức, Xã hội

THÀNH LẬP ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH Vào mùa xuân năm 1931, ở thời điểm từ ngày 20 đến 26/3/1931, khi tiến hành hội nghị ban chấp hành Trung Ương Đảng lần thứ hai, cuộc họp đã dành một phần quan trọng trong chương trình làm việc để bàn về công tác thanh niên và đi...

Xem thêm


Pin It on Pinterest