Viet Nam  English

Ngành bao bì giấy ảnh hưởng thế nào trong dịch virus corona?

Posted by on Th3 27, 2020 in Ngành in

Trước đại dịch virus corona, không chỉ nền kinh tế Trung Quốc ảnh hưởng, kinh tế Việt Nam cũng bị tác động kéo theo, trong đó bao gồm ngành giấy, bao bì giấy. Bài viết sau giúp các doanh nghiệp ngành giấy có cái nhìn khách quan về mức độ ảnh hưởng để có hướng giải quyết phù hợp....

Xem thêm


Pin It on Pinterest