Viet Nam  English

Ngày thương binh liệt sỹ 27/7

Posted by on Th3 27, 2012 in Tin tức, Xã hội

NGÀY THƯƠNG BINH LIỆT SĨ 27 – 7 – 1947 Cách mạng tháng Tám 1945 thành công, nước Việt Nam dân chủ cộng hòa ra đời chưa được bao lâu thì thực dân Pháp âm mưu trở lại xâm lược nước ta. Núp sau quân Anh – Ấn, chúng trắng trợn gây nên những vụ xung đột vũ trang ở...

Xem thêm


Pin It on Pinterest