Viet Nam  English

Ngày tận thế 2012

Posted by on Th3 22, 2012 in Xã hội

Có khá nhiều giả thuyết về Ngày tận thế đều chỉ đến con số 2012. Liệu có đúng chúng ta chỉ còn tồn tại trong khoảng một năm nữa? Điều này có phải là thật? Dưới đây là một số giả thuyết nổi tiếng (mang tính khoa học hoặc không) về Ngày tận thế. Va chạm của các tiểu...

Xem thêm


Pin It on Pinterest