Viet Nam  English

Lịch nghỉ 30/4 và 1/5 năm 2012

Posted by on Th3 27, 2012 in Tin tức, Xã hội

lịch nghỉ lỄ 30/4 và 1/5, lich nghi le 30/4 va 1/5, lịch nghỉ lễ 30/4 và 1/5, ngày 30/4, ngày 1/5, lịch nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm 2012   Do ngày 30/4 và 1/5 năm nay 2012 vào ngày thứ hai và thứ ba đầu Tuần nên có thể dịp nghỉ lễ này sẽ không phải nghỉ bù mà...

Xem thêm

Ngày giải phóng miền nam 30-4-1975

Posted by on Th3 25, 2012 in Tin tức, Xã hội

Xuân năm 1975, nhân dân Việt Nam ta đã ghi một chiến công vĩ đại nhất, hiển hách nhất trong lịch sử anh hùng của dân tộc .Cuộc tấn công cuối cùng của Quân Giải Phóng Miền Nam diễn ra trong 55 ngày đêm bắt đầu từ ngày 5 tháng 3 cho đến ngày 30 tháng 4 năm 1975....

Xem thêm


Pin It on Pinterest