Viet Nam  English

Ngày giải phóng miền nam 30-4-1975

Posted by on Th3 25, 2012 in Tin tức, Xã hội

Xuân năm 1975, nhân dân Việt Nam ta đã ghi một chiến công vĩ đại nhất, hiển hách nhất trong lịch sử anh hùng của dân tộc .Cuộc tấn công cuối cùng của Quân Giải Phóng Miền Nam diễn ra trong 55 ngày đêm bắt đầu từ ngày 5 tháng 3 cho đến ngày 30 tháng 4 năm 1975....

Xem thêm


Pin It on Pinterest