Viet Nam  English

Ngày quốc tế lao động 1-5

Posted by on Th3 25, 2012 in Tin tức, Xã hội

Ngày Quốc tế lao động, ngày hội của những người lao động toàn thế giới, được tổ chức vào 1-5 hàng năm. Trong cuộc đấu tranh giữa tư bản và lao động, vấn đề thời gian lao động có ý nghĩa quan trọng. Ngay sau khi thành lập Quốc tế I năm 1864, Mác coi việc rút ngắn thời...

Xem thêm


Pin It on Pinterest