Viet Nam  English

Lịch để bàn 2014

Posted by on Th2 28, 2012 in In lịch

Lịch để bàn chữ A, bốn miếng, 52 tuần ghi chép. kích thước:24×16 cm, 21×18 cm … Gồm 13 tờ, in trên giấy couche Định lượng 230 gsm Phần ghi chép 52 tuần in trên giấy fort, định lượng 70 gsm. MỘT SỐ CHỦ ĐỀ LỊCH CHỮ A : 1. VIỆT NAM NGÀY NAY 2. KIẾN TRÚC THẾ GIỚI...

Xem thêm


Pin It on Pinterest