Viet Nam  English

In hóa đơn xuất khẩu tại Quận 12

Posted by on Th10 5, 2012 in Hóa đơn

In hóa đơn xuất khẩu tại Quận 12. Công ty in Bình Minh Pat  chúng tôi là đơn vị in ấn chuyên nghiệp tại Tp.HCM, theo Thông tư 153/2010/TT-BTC của BTC từ năm 2011 các doanh nghiệp phải in hóa đơn riêng. Hóa đơn đặt in sử dụng loại đóng cuốn (quyển) Khổ 190 x 270 mm, 1 cuốn...

Xem thêm


Pin It on Pinterest