Viet Nam  English

In hóa đơn tại Thống Nhất Đồng nai, in hoa don gtgt tai thong nhat

Posted by on Th10 9, 2012 in Hóa đơn

In hóa đơn tại Thống Nhất Đồng nai. Công ty chúng tôi là đơn vị in ấn chuyên nghiệp tại Tp.HCM, theo Thông tư 153/2010/TT-BTC của BTC từ năm 2011 các doanh nghiệp phải in hóa đơn riêng. Hóa đơn đặt in sử dụng loại đóng cuốn (quyển) Khổ 200 x 290 mm, 1 cuốn = 50 bộx3 liên....

Xem thêm


Pin It on Pinterest