Viet Nam  English

In hóa đơn GTGT-Xuất khẩu tại Biên Hòa

Posted by on Th10 9, 2012 in Hóa đơn

  Công ty chúng tôi là đơn vị in ấn chuyên nghiệp tại Tp.HCM, theo Thông tư 153/2010/TT-BTC của BTC từ năm 2011 các doanh nghiệp phải in hóa đơn riêng. Hóa đơn đặt in sử dụng loại đóng cuốn (quyển) Khổ 200 x 290 mm, 1 cuốn = 50 bộx3 liên. Để tránh việc lãng phí thời gian...

Xem thêm


Pin It on Pinterest