Viet Nam  English

In hóa đơn tại Cần Thơ, in hóa đơn gtgt tại cần thơ

Posted by on Th10 16, 2012 in Hóa đơn

In hóa đơn tại Cần Thơ, in hóa đơn gtgt  tại cần thơ. Công ty in Bình Minh Pat chúng tôi là đơn vị in ấn chuyên nghiệp tại Tp.HCM, theo Thông tư 153/2010/TT-BTC của BTC từ năm 2011 các doanh nghiệp phải in hóa đơn riêng. Công ty nhận in hóa đơn tại Cần Thơ cho tất cả...

Xem thêm

In hóa đơn tại Cần Thơ, in hoa don gtgt tai can tho

Posted by on Th10 10, 2012 in Hóa đơn

  In hóa đơn tại Cần Thơ. Công ty chúng tôi là đơn vị in ấn chuyên nghiệp tại Tp.HCM, theo Thông tư 153/2010/TT-BTC của BTC từ năm 2011 các doanh nghiệp phải in hóa đơn riêng. Hóa đơn đặt in sử dụng loại đóng cuốn (quyển) Khổ 200 x 290 mm, 1 cuốn = 50 bộx3 liên. Để...

Xem thêm
Trang 1 trên 11