Viet Nam  English

In hóa đơn tại Thủ Đức, Hóa đơn Xuất khẩu ở Thủ Đức

Posted by on Th10 16, 2012 in Hóa đơn

In hóa đơn tại Thủ Đức, Hóa đơn Xuất khẩu ở Thủ Đức. Công ty in Bình Minh Pat  chúng tôi là đơn vị in ấn chuyên nghiệp tại Tp.HCM, theo Thông tư 153/2010/TT-BTC của BTC từ năm 2011 các doanh nghiệp phải in hóa đơn riêng. Hóa đơn đặt in sử dụng loại đóng cuốn (quyển) Khổ 200...

Xem thêm
Trang 1 trên 11