Viet Nam  English

In hóa đơn tại Thủ Đức, Hóa đơn Xuất khẩu ở Thủ Đức

Posted by on Th10 16, 2012 in Hóa đơn

In hóa đơn tại Thủ Đức, Hóa đơn Xuất khẩu ở Thủ Đức. Công ty in Bình Minh Pat  chúng tôi là đơn vị in ấn chuyên nghiệp tại Tp.HCM, theo Thông tư 153/2010/TT-BTC của BTC từ năm 2011 các doanh nghiệp phải in hóa đơn riêng. Hóa đơn đặt in sử dụng loại đóng cuốn (quyển) Khổ 200...

Xem thêm


Pin It on Pinterest