Viet Nam  English

Hóa đơn điện tử khó áp dụng hơn hóa đơn tự in

Posted by on Th8 20, 2014 in Hóa đơn

Hóa đơn điện tử có nhiều Ưu điểm thế nhưng Các Doanh nghiêp tại Việt Nam chưa mặn mà với loại hình này?  Vì sao các Doanh nghiệp chưa áp  dụng hình thức hóa đơn điện tử?. Hóa đơn điện tử có thể đơn giản hóa thủ tục phát hành, kê khai thuế, dễ dàng tra cứu thông tin, hạn chế rủi ro lưu trữ mất mát xảy ra….Lợi ích của việc áp dụng hóa đơn điện tử là rất rõ ràng, thế nhưng việc áp dụng lại tốn kém chi phí hơn nhiều so với việc sử dụng hóa đơn đặt in Hơn nữa, theo quy định của luật giao dịch điện tử, Điều kiện áp dụng hóa đơn điện tử rất khắt khe, hóa đơn điện tử chạy bằng phần mềm phải có chứng thư kỹ thuật...

Xem thêm

Tư vấn in hóa đơn theo quy định mới

Posted by on Th7 26, 2014 in Hóa đơn

 Theo quy định của Bộ Tài Chính tại thông tư số 219/2013-TTBTC ngày 31/12/2013  thì việc áp dụng phương pháp khấu trừ thuế GTGT được thực hiện như sau: 1/ Trường hợp áp dụng phương pháp khấu trừ thuế ( Dn được phép in hóa đơn đặt in, tự in) (i) Cơ sở kinh doanh đang hoạt động có doanh thu hàng năm từ bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ từ một tỷ đồng trở lên và thực hiện đầy đủ chế độ kế toán, hoá đơn, chứng từ theo quy định của pháp luật về kế toán, hoá đơn, chứng từ, trừ hộ, cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp tính trực tiếp; (ii) Cơ sở kinh doanh đăng ký tự nguyện áp dụng phương pháp khấu trừ thuế, trừ hộ, cá nhân kinh doanh nộp thuế...

Xem thêm

In hóa đơn theo thông tư 39/BTC

Posted by on Th7 23, 2014 in Hóa đơn

Theo thông tư 39/2014-BTC ngày 31/03/2014 thay thế thông tư 64/BTC về hóa đơn đặt in có một số điểm thay đổi Dowload thông tư tại đây: —>>> Thông tư 39/2014-BTC Ngày 31/03/2014 Về hóa đơn đặt in: – Kể từ ngày 1/6/2014 cơ quan thuế sẽ không tiếp nhận phát hành hóa đơn xuât khẩu và hóa đơn bán hàng. Những Doanh nghiệp bắt buộc khai thuế theo phương pháp trực tiếp thì không đươc in hóa đơn bán hàng đặt in tại các tổ chức nhận in mà phải đặt mua tại cơ quan thuế quản lý trực tiếp. theo nội dung của Thông tư 39/2014/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 04/2014/NĐ-CP, khi thực hiện xuất khẩu hàng hóa, các DN sẽ sử dụng hóa đơn như sau:– DN kê khai thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ:...

Xem thêm

MẪU THÔNG BÁO PHÁT HÀNH HÓA ĐƠN ĐẶT IN

Posted by on Th5 17, 2012 in Ý Tưởng

                                                      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                                                         Độc lập  – Tự do – Hạnh phúc Mẫu: TB01/AC (Ban hành kèm theo Thông tư số 153/2010/TT-BTC ngày 28/9/2010 của Bộ Tài chính) THÔNG BÁO PHÁT HÀNH HOÁ ĐƠN (Dành cho tổ chức, cá nhân kinh doanh đặt in, tự in)  1. Tên đơn vị phát hành hoá đơn: Ghi tên Doanh Nghiệp phát hành sử dụng hóa đơn. 2. Mã số thuế: Ghi theo MST của Doanh Nghiệp phát hành sử dụng hóa đơn 3. Địa chỉ trụ sở chính: Ghi địa chỉ của Doanh nghiệp phát hành sử dụng hóa đơn 4. Điện thoại: Ghi số điện thoại liên hệ của Kế toán trưởng, hoặc người phụ trách. 5. Các loại hoá đơn phát hành:   STT Tên loại hoá đơn Mẫu số Ký...

Xem thêm
Trang 1 trên 11