Viet Nam  English

Thông tư số 39/2014/TT-BTC về hóa đơn chứng từ (mới)

Posted by on Th4 1, 2015 in Hóa đơn

Ngày 31/03/2014 Bộ Tài Chính đã ban hành thông tư hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 và Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17 tháng 01 năm 2014 của Chính phủ quy định về hoá đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 6 năm 2014. Bãi bỏ Thông tư số 64/2013/TT-BTC ngày 15/5/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ. Các nội dung hướng dẫn về hoá đơn tại các văn bản trước đây trái với Thông tư này đều bãi bỏ. Các văn bản hướng dẫn khác về hóa đơn không trái với Thông tư này...

Xem thêm

Nhận in hóa đơn trực tiếp, Hóa đơn Bán Hàng

Posted by on Th5 8, 2014 in Hóa đơn

Công ty In Hóa đơn Bình Minh Pat là Đơn vị chuyên nhận In các loại ấn phẩm Hóa đơn GTGT, Hóa đơn Bán Hàng, Hóa đơn Bán lẻ, Phiếu xuất kho, Phiếu thu chi các loại tại các Quận trong TPHCM và các tỉnh thành trong cả nước Với chất lượng in offset lưu trữ tốt.   Với sự quản lý chặt chẽ của Cơ quan thuế hiện nay, nên hầu như các Doanh nghiệp mới thành lập bắt buộc chọn phương pháp khai thuế trực tiếp, và trải qua quy trình đặt in hóa đơn GTGT, Bán Hàng rất lâu. Chính vì lý do đó mà công ty chúng tôi sẽ hướng dẫn “CÁC BƯỚC THỰC HIỆN IN HÓA ĐƠN THEO QUY ĐỊNH MỚI” Doanh nghiệp thực hiện theo các bước sau: Bước 1: Để nghị xác...

Xem thêm
Trang 1 trên 11