Viet Nam  English

Ngày Quốc khánh 2-9

Posted by on Th3 27, 2012 in Tin tức, Xã hội

Quốc khánh 2/9 ngày ấy và bây giờ Những bức ảnh tư liệu dưới đây được chụp năm 1945 tại những địa điểm và thời khắc lịch sử của dân tộc. Đó là khi Bác Hồ đọc Tuyên ngôn Độc lập khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ cộng hoà tại Quảng trường Ba Đình ngày 2.9; là khi quần chúng thủ đô chiếm phủ Khâm sai (nay là Nhà khách Chính phủ) hay tham gia míttinh tại Nhà hát Lớn trong ngày cướp chính quyền 19.8…Đã 66 năm trôi qua, những địa điểm lịch sử đó vẫn còn đây và hầu hết vẫn giữ được “nét xưa” không thể phai mờ trong tâm trí người dân Hà Nội vàcả nước. Quảng trường Ba Đình trong ngày tuyên bố độc lập 2.9.1945 và hiện nay. Chiếm phủ Khâm...

Xem thêm
Trang 1 trên 11