Viet Nam  English

Ngày giải phóng miền nam 30-4-1975

Posted by on Th3 25, 2012 in Tin tức, Xã hội

Xuân năm 1975, nhân dân Việt Nam ta đã ghi một chiến công vĩ đại nhất, hiển hách nhất trong lịch sử anh hùng của dân tộc .Cuộc tấn công cuối cùng của Quân Giải Phóng Miền Nam diễn ra trong 55 ngày đêm bắt đầu từ ngày 5 tháng 3 cho đến ngày 30 tháng 4 năm 1975. Đỉnh cao là ngày 30/4/1975, sau 55 ngày đêm tiến công thần tốc đã quét sạch toàn bộ chế độ thực dân kiểu mới của đế quốc Mỹ, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.   Bản đồ chiến dịch Hồ Chí Minh Các mũi tiến công của Quân đội Nhân dân Việt Nam Quân đội Nhân dân Việt Nam đánh chiếm Sân bay Tân Sơn Nhất. 30-4-1975 Xe tăng quân giải phóng tiến vào Dinh Độc Lập trưa...

Xem thêm
Trang 1 trên 11