Viet Nam  English

Đăng ký mua vé tàu Tết Quý Tỵ 2013

Posted by on Th11 9, 2012 in Tin tức, Xã hội

Bắt đầu từ 7/11 đến 20/11, ga Sài Gòn nhận đăng ký mua vé tàu tập thể trong dịp Tết Quý Tỵ 2013 cho sinh viên các trường Đại học, Cao đẳng, bộ đội, công an, các cơ quan hành chính sự nghiệp, các đối tượng chính sách xã hội. (xem thêm tongdaidatve.vn) Theo đó, những tập thể khi đến đăng ký mua vé phải lập danh sách, giấy giới thiệu và bản tổng hợp theo mẫu của ga. Nếu có đăng ký lượt về yêu cầu lập danh sách và có bản tổng hợp riêng. Tập thể đăng ký lượt đi từ ngày 29/1/2013 đến ngày 08/2/2013 (tức từ ngày 18 đến ngày 28 tháng Chạp Âm lịch) và lượt về từ ngày 12/2/2013 đến ngày 21/2/2013 (tức từ ngày 03 đến ngày 12 tháng Giêng Âm lịch)....

Xem thêm
Trang 1 trên 11