Viet Nam  English

Danh sách các Dn đủ điều kiện in hóa đơn

Posted by on Th7 29, 2014 in Hóa đơn

Hiện nay có một số khách hàng lo ngại phải đặt in hóa đơn ở những Công ty không đủ điều kiện nhận in, Nếu lỡ may đặt in hóa đơn ở những chố đó thì phải chịu khoản tiền phạt với CQT  và rất nhiều phiền phức ve sau. các Bạn kế toán cũng đã tìm kiếm trên...

Xem thêm


Pin It on Pinterest