Viet Nam  English

Danh sách các nhà in hóa đơn đăng ký với quan thuế tại TPHCM

Posted by on Th12 22, 2012 in Hóa đơn

Công ty chúng tôi là đơ n vị in ấn có tên trong danh sách được phép in hóa đơ n của tổng  cục thuế. Hóa đơn được  in trên 2 loại giấy: Giây ford( lót than để viêt) và giấy Carbonless ( không kê than để viết). Link danh sách nhà in được cục thuế Tp.HCM cập nhật...

Xem thêm


Pin It on Pinterest