Viet Nam  English

10 mẫu thiết kế hóa đơn đầy sáng tạo ( phần 1)

Posted by on Th11 11, 2013 in Ý Tưởng

Sau khi làm việc một tháng, đó là thời gian để bạn gửi khách hàng của bạn một hóa đơn cho dự án. Trong khi hầu hết mọi người có thể dành rất nhiều thời giờ trong việc đảm bảo rằng họ có các trang web tốt nhất, thẻ gọi điện thoại, tài liệu kinh doanh, và chiến lược tiếp thị khác, vẻ đẹp và impressiveness của hóa đơn cũng không kém phần quan trọng. Vì vậy, vấn đề lớn với hóa đơn là gì? Đơn giản, nó có thể là một phần của chiến lược tiếp thị của bạn. Đầu tiên, một hóa đơn thiết kế đúng cách có thể tăng mức độ chuyên nghiệp. Một hóa đơn là một tài liệu mà sẽ cho phép khách hàng của bạn biết về mong muốn của bạn và là một phương tiện để...

Xem thêm
Trang 1 trên 11