Viet Nam  English

Ngày Quốc khánh 2-9

Posted by on Th3 27, 2012 in Tin tức, Xã hội

Quốc khánh 2/9 ngày ấy và bây giờ Những bức ảnh tư liệu dưới đây được chụp năm 1945 tại những địa điểm và thời khắc lịch sử của dân tộc. Đó là khi Bác Hồ đọc Tuyên ngôn Độc lập khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ cộng hoà tại Quảng trường Ba Đình ngày 2.9; là...

Xem thêm


Pin It on Pinterest