Viet Nam  English

Bầu Đức mua thêm cổ phiếu HAG

Posted by on Th3 22, 2012 in Tin tức, Xã hội

Sở giao dịch chứng khoán TP HCM vừa thông báo, Bầu Đức đã đăng ký mua 3,134 triệu cổ phiếu HAG. Đây là lần thứ 3, Chủ tịch Hoàng Anh Gia Lai dùng tiền cá nhân để mua thêm HAG nhằm tăng tỷ lệ nắm giữ. Theo đó, ông Đoàn Nguyên Đức, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai (HAG) vừa đăng ký mua thêm 3,134 triệu cổ phiếu HAG từ ngày 6/3 đến ngày 4/5. Bầu Đức vừa đăng ký mua thêm hơn 3 triệu cổ phiếu HAG. Hồi tháng 12 năm ngoái, Bầu Đức cũng đã đăng ký mua 5 triệu cổ phiếu HAG song chỉ gom được 1,857 triệu cổ phiếu, tương đương thực hiện 36%, do diễn biến thị trường không như kỳ vọng. Thời gian ông Đức thực hiện giao...

Xem thêm
Trang 1 trên 11